محصولات

ردیف محدوده ی محصولات ما
1شمش سرب خالص
2شمش سرب کارگاهی
3آلیاژ سرب - کلسیم
4آلیاژ سرب - سلنیوم
5آلیاژ سرب آنتیموانی
6آلیاژ سرب قلع
7آلیاژ سرب آرسنیک
8آلیاژ سرب نقره
9آلیاژ سرب نیکل

آنالیز سرب

تصفیه 99.98%
Max 0.0025 ppmAg
Max 0.0005 ppmAs
Max 0.0130ppmBi
Max 0.0003ppmCd
Max 0.0020ppmCu
Max 0.0010ppmFe
Max 0.0005ppmNi
Max 0.0005ppmSb
Max 0.0005ppmSn
Max 0.0005ppmZn
Min 99.98%Pb
تصفیه 99.99%
Max 0.0025 ppmAg
Max 0.0005 ppmAs
Max 0.0050ppmBi
Max 0.0003ppmCd
Max 0.0020ppmCu
Max 0.0010ppmFe
Max 0.0005ppmNi
Max 0.0005ppmSb
Max 0.0005ppmSn
Max 0.0005ppmZn
Min 99.99%Pb
Lead

سرب تصفیه نشده با حداکثر عیار 1.5% آنتیموان دار مباشد.

Lead

قابل ذکر است سرب آنتیموآن دار ، حداقل 3.5 الی 4% به بالا آنتیموآن دارد.